Ergotherapie Schiphorst

Jorien Keulen

  • Jorien is in 2018 afgestudeerd aan de opleiding ergotherapie van Zuyd Hogeschool. Tijdens haar opleiding heeft ze met verschillende doelgroepen kennis gemaakt, maar heeft ze vooral ervaring opgedaan binnen de kinderergotherapie. Daarnaast heeft Jorien reeds ruime ervaring met het werken met kinderen (als creatief docent). Hierdoor kan ze zich goed verplaatsen in hun unieke belevingswereld en zodoende de therapie en behandelingen hierop aanpassen. In de komende periode zal Jorien zich verder gaan specialiseren op het gebied van de kinderergotherapie.

    Jorien is ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en is bevoegd voor directe toegankelijkheid ergotherapie (DTE).